صندلی اپراتوری T53c لیو

کاربرد صندلی: کنفرانس / اپراتوری سبک: معاصر اداری قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد جنس روکش پیشنهادی: چرم و پارچه های خاص