صندلی کنفرانس 5510 اروند

 • کاربرد صندلی: جلسات / کنفرانس
 • سبک: شیک و مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش پیشنهادی: چرم و پارچه های خاص
 • امکان ارسال به سراسر ایران

صندلی کنفرانس 3310 اروند

 • کاربرد صندلی: جلسات / کنفرانس
 • سبک: شیک و کلاسیک
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش پیشنهادی: چرم و پارچه های خاص
 • امکان ارسال به سراسر ایران

صندلی کنفرانس H73i لیو

3,750,000 تومان
 • کاربرد صندلی: جلسات / کنفرانس
 • سبک: شیک و لوکس
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش پیشنهادی: چرم و پارچه های خاص

صندلی کنفرانس D83 لیو

3,720,000 تومان
 • کاربرد: اداری، home office
 • سبک: مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش: چرم و پارچه

صندلی کنفرانس B83 لیو

3,720,000 تومان
 • کاربرد: اداری، home office
 • سبک: مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش: چرم و پارچه

صندلی کنفرانس B53 لیو

3,450,000 تومان
 • کاربرد: اداری، home office
 • سبک: مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش: چرم و پارچه

صندلی کنفرانس A83 لیو

3,720,000 تومان
 • کاربرد: اداری، home office
 • سبک: مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش: چرم و پارچه

صندلی کنفرانس A53 لیو

3,450,000 تومان
 • کاربرد: اداری، home office
 • سبک: مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه رنگ: دارد
 • جنس روکش: چرم و پارچه