فایل متحرک دو قسمتی

3,240,000 تومان
فایل متحرک دو قسمتی شامل یک کشو و یک کمد فایل متحرک دو قسمتی، یک آیتم کاربردی مکمل می باشد

فایل دوکشو ثابت

2,970,000 تومان
معرفی فایل دوکشو ثابت فایل دوکشو ثابت یک آیتم کاربردی برای فضاهای با کاربری متفاوت می باشد. ابعاد کوچک این

فایل سه کشو چرخدار

3,850,000 تومان
معرفی فایل سه کشو متحرک فایل سه کشو چرخدار، یکی از پر کاربردترین مبلمان کم جا می باشد. این فایل