میز مدیریت MT700 پادمان

 • سبک: مدرن و لوکس
 • قابلیت سفارش ویژه ابعاد: دارد
 • طول صفحه میز: 220 - 200 - 180 سانتی متر
 • طول قسمت ال: 200 سانتی متر
 • عرض میز: 90 - 100 سانتی متر
 • ارتفاع میز: 75 سانتی متر
 • رنگ های قابل سفارش برای کالا: بلوطی, سفید, مشکی, طوسی استایلیش, کرم , طرح بتن و طرح سنگ

میز مدیریت MT100 پادمان

طول ال میز 200
عرض ال میز 60
ارتفاع ال میز 68
طول صفحه میز 175, 195
عرض صفحه میز 90
ارتفاع صفحه میز 75
ابعاد کلی میز 75*200*200, 75*200*220

میز مدیریت MT400 پادمان

 • سبک: مدرن و لوکس
 • قابلیت سفارش ویژه ابعاد: دارد
 • طول صفحه میز: 200  سانتی متر
 • طول قسمت ال: 200 سانتی متر
 • عرض میز: 90 سانتی متر
 • عرض فایل: 65 سانتی متر
 • ارتفاع فایل: 66 سانتی متر
 • ارتفاع میز: 75 سانتی متر
 • رنگ های قابل سفارش برای کالا: بلوطی, سفید, مشکی, طوسی استایلیش, کرم , طرح بتن و طرح سنگ

میز مدیریت MT300 پادمان

 • سبک: مدرن و لوکس
 • قابلیت سفارش ویژه ابعاد: دارد
 • طول کلی میز: 230 – 200  سانتی متر
 • طول قسمت ال: 200 ساتی متر
 • عمق: 90 سانتی متر
 • ارتفاع: 75 سانتی متر
 • رنگ های قابل سفارش برای کالا: بلوطی, سفید, مشکی, طوسی استایلیش, کرم , طرح بتن و طرح سنگ

میز مدیریت MT200 پادمان

 • سبک: مدرن و لوکس
 • قابلیت سفارش ویژه ابعاد: دارد
 • طول کلی میز: 230 – 200  سانتی متر
 • طول قسمت ال: 200 ساتی متر
 • عمق: 90 سانتی متر
 • ارتفاع: 75 سانتی متر
 • رنگ های قابل سفارش برای کالا: بلوطی, سفید, مشکی, طوسی استایلیش, کرم , طرح بتن و طرح سنگ

میز معاونت دنیته سری K

10,870,000 تومان11,050,000 تومان
 • کاربرد: مسکونی و اداری
 • سبک: مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه ابعاد: دارد
 • طول:  180 - 160 سانتی متر
 • عمق: 80 سانتی متر
 • ارتفاع: 77  سانتی متر
 • رنگ های قابل سفارش برای کالا: بلوطی تیره, بلوطی روشن, سفید, مشکی, طوسی استایلیش, کرم, طرح بتن , آبی, سبز, قرمز و طرح سنگ.

میز مدیریت دنیته K6

18,900,000 تومان21,000,000 تومان
 • سبک: مدرن و لوکس
 • قابلیت سفارش ویژه ابعاد: دارد
 • طول میز: 200 - 180  سانتی متر
 • طول قسمت ال: 160 ساتی متر
 • عمق: 70 - 80  سانتی متر
 • ارتفاع: 77  سانتی متر
 • رنگ های قابل سفارش برای کالا: بلوطی تیره, بلوطی روشن, سفید, مشکی, طوسی استایلیش, کرم , طرح بتن , آبی, سبز, قرمز و طرح سنگ

میز مدیریت دنیته K4

14,500,000 تومان15,950,000 تومان
 • سبک: مدرن
 • قابلیت سفارش ویژه ابعاد: دارد
 • طول میز: 200 - 180  سانتی متر
 • طول قسمت ال: 140 ساتی متر
 • عمق: 70 - 80  سانتی متر
 • ارتفاع: 77  سانتی متر
 • فایل سه کشو بصورت جداگانه قابل سفارش است
 • رنگ های قابل سفارش برای کالا: بلوطی تیره, بلوطی روشن, سفید, مشکی, طوسی استایلیش, کرم , طرح بتن , آبی, سبز, قرمز و طرح سنگ